Bekdemir Otomotiv

Bekdemir ©  Oto Cam

Iş makinası camları | Kabin Camları

YOZGAT : (0354) 212 43 58

SİVAS    : (0346) 226 11 97


Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 21/05/2010 Tarihli yönetmenliğine uygun Takograf Servisi

    Tüm takograflar için Bilim sanayi ve teknoloji bakanlığının 2006 yılında almış olduğu karar ile ölçüler ve ayar kanunu kapsamına alınmıştır.

    Avrupa birliği üyesi olmayan ülkekelr için 01/01/2011yılından itibaren uluslar arası taşımacılık yapan yük nakli araçları için digital (dijital) takograflar bu kapsamda zorunlu hale getirildi.

SE5000 Rev 7.4 Stoneridge Dijital Takograf ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Stoneridge'de, bir sürücü veya filo sahibi olarak çalışırken hayatınızı daha kolay hale getirmeye inanıyoruz. SE5000 Takograf ürününüz; basit menü seçenekleri, yüksek hızda indirmeler ve uzaktan indirme yeterliliği gibi işlevlerle birlikte bu  düşünceyle tasarlanmıştır.

Bu Kılavuz

Bu kılavuzu, maksimum yararlanma sağlamak üzere kendinizi takograf  ürününü (Araç Birimi, VU) nasıl çalıştıracağınız konusunda alıştırmak için

kullanın. Kılavuz, takograf öğesinin yüklü olduğu araçlara sahip sürücülere ve filo sahibi şirketlere hitap etmektedir.

Değişiklikler

Stoneridge Electronics; tasarım, ekipman ve teknik özellikler konusunda herhangi

bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle bu Sürücü ve Şirket Kılavuzu'ndaki verilere, resimlere veya açıklamalara dayalı olarak herhangi bir iddiada bulunulamaz.

Telif Hakkı

Bu kılavuz, Stoneridge Electronics AB'nin

yazılı izni olmaksızın tamamen veya

kısmen yeniden basılamaz, çevrilemez ya

da başka bir şekilde çoğaltılamaz.

Çalışma Güvenliği

Kaza riski!

takograf öğesini yalnızca araç sabit

durumdayken çalıştırın. Takografın

sürüş sırasında çalıştırılması, dikkatinizi

trafikten başka yöne çevirir ve kazaya neden olabilirsiniz.

İnternet Bilgileri

Stoneridge Dijital Takograf SE5000 ve

Stoneridge Electronics Ltd ile ilgili daha

fazla bilgi şurada bulunabilir:

www.se5000.com

www.stoneridgeelectronics.info

Kılavuz üç bölümden oluşur: l Sürücü bilgilerinin bulunduğu Sürücü Bölümü. l Araca sahip olan şirket bilgilerinin bulunduğu Şirket Bölümü. l Referans olarak kullanılan ek bilgilerin bulunduğu Referans Bölümü. Tüm kullanıcılara, başlangıç olarak Sürücü Bölümü'nü okumalarını öneririz. Bu, takograf ürününü kullanmaya başlamanız

için size yeterli bilgiyi sağlayacaktır. Ayrıca, şirket sahipleri olarak yükümlülüklerinizi anlama amacıyla Şirket Bölümü'nü de okumalısınız. Ardından, takograf ürününü kullanırken belirli ayrıntılara bakmak üzere Referans Bölümü'nü kullanabilirsiniz.

Muayene ve Damgalama

 Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği Madde 5 (4) hükümleri gereği yalnızca “tip onayına sahip takografların” muayenesi yapılabilir. Ancak Yönetmeliğin Geçici 2. Maddesi, “elektronik takografların” da damga altına alınmasını zorunlu tutmakta ve 01.01.2014 tarihine kadar bu cihazların satışına izin vermektedir.

Bu durumda TSEK belgesi olan elektronik takograflar Geçici 2. Madde kapsamında damgalanabilmekte ve 01.01.2014 tarihine kadar satılabilmektedir. Ekte yer alan “Tako 2000 Model Elektronik Takograf TSEK belgesinin” bir suretini serviste muhafaza ediniz.


7.2. Muayene ve Damgalama:

7.2.1. Genel

Takograf cihazlarının muayenesi, damgalama usul ve esasları “Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde “ açıklanmaktadır.

Dokümanın bu bölümünde Tako 2000 Model elektronik takografın ilgili Mevzuat gereği muayene ve damgalaması konusunda detaylı kılavuz bilgiler yer almaktadır.

Yönetmelik, Geçici Madde 1 de, “kullanımdaki elektronik takografların” Geçici Madde 2 koşullarına göre damgalanmasını hükme bağlamaktadır.

GEÇİCİ MADDE 1

(2) Elektronik takograf cihazı takılı olan araçlar için; bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk araç muayenesinden önce geçici 2 nci maddede belirtilen esaslara göre muayene ve damgalama işleminin yapılmış olması zorunludur.

Söz konusu damgalama ve muayene işlemleri “Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş” analog veya dijital takograf servisleri tarafından yapılacaktır. İlk ve periyodik muayene koşulları aşağıda açıklanan Madde 7 ve Madde 8 koşullarına göre yapılacaktır.

GEÇİCİ MADDE 2

(1) Elektronik takograf cihazları ile ilgili bu Yönetmelik kapsamında yapılması öngörülen montaj, muayene ve damgalama işlemleri, Bakanlık tarafından belgelendirilmiş, analog veya dijital takograf cihazlarına hizmet veren servisler tarafından yapılır.

(2) Elektronik takograf cihazlarının tamiri yapılamaz.

(3) Montaj sonrası ilk muayene, geçerlilik süresi ve başvuru ile ilgili 7 nci maddedeki hükümler uygulanır.

(4) Periyodik muayene, geçerlilik süresi ve başvuru ile ilgili 8 inci maddedeki hükümler uygulanır.

(5) Servisler, analog veya dijital takograf cihazları için kullandıkları takograf cihazı kalibrasyon belgelerini ve montaj etiketlerini elektronik takograf cihazları için de kullanır.

7.2.2. Muayeneler


“Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği” Madde 6 muayeneleri dört başlıkta tanımlamaktadır.

a) İlk muayene,

b) Periyodik muayene,

c) Ani muayene,

ç) Şikâyet muayenesi.

Bu dokümanda,” ilk muayene” ve “periyodik muayene” işlemleri ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Şikâyet muayenesinde mevzuat gereği “periyodik muayene” işlemleri uygulanır. Ani muayene ise Bakanlığın yapacağı habersiz kontrolleri ifade etmektedir. 4


Ani muayene servislerle ilgili bir sistematik içermediğinden bu dokümanda yer almamaktadır. Sivas takograf

Yerli Üretim Takograf ve Taksimetre Bayiliklerimiz

Avrupa Üretim Takograf ve Taksimetre Bayiliklerimiz

Elektronik Mekanik ve Digital Takograf Kağıtları

SİVAS YOZGAT Elektronik Dijital Analog Takograf  fiyatları 1,600,00 tl den başlayan fiyatlar. Geniş bilgi için iletişime geçiniz

                                                                                                                                                          AYNALI TAKSİMETRE

          Metropol ve büyük şehirlerde görmeye alışkın olduğumuz aracınızın  orjinalliği bozulmadan mevcut ayna üzerine yaylı sistemle sıkıştırılmak

 suretiyle montaj vidası kullanılmadan zararsız şekilde monte edilebilen

 aynalı taksimetre bekdemir otomotiv olarak SİVAS 4 eylül sanayi sitesi

 keresteciler 3.kısm adresimizde 550,00 tl fiyat olarak montaj dahil hizmet

 verilmeye başlanmışır.


YOZGAT Aynalı taksimetre şeyh osman mh. Adnan menderes bulvarı galericiler sitesi no:24 adresinde hizmet vermektedir.